KISS

Manuele therapie kan ook worden toegepast bij kinderen met het KISS-syndroom . Deze aandoening wordt veroorzaakt door een gestoorde functie van de bovenste halswervels en kan bij de geboorte ontstaan door de grote krachten die er bij de bevalling op het nekje inwerken. De nek wordt dan als het ware verstuikt en kan daarna geblokkeerd blijven. Bij het KISS-syndroom kan het hoofdje niet naar beide zijden even goed gedraaid worden.
De voorkeurshouding die daardoor ontstaat kan onder meer een eenzijdige afplatting van het hoofdje geven.
Andere kenmerken kunnen zijn:
• De neiging tot overstrekken
• Huilgedrag en zichtbaar pijn bij bewegen van het nekje of aanraken van het hoofdje, bijvoorbeeld bij aankleden.

Met manuele therapie kan de oorzaak opgeheven worden waardoor dit verholpen wordt. Uiteraard gebeurt dit met voorzichtige en zachte technieken en niet door middel van het zogenaamde ‘kraken’. Meestal zijn er slechts enkele behandelingen nodig.
Bart Witteman is geregistreerd KISS-therapeut.
Voor meer informatie of een folder kunt u terecht op www.KISS-kinderen.nl