Geriatrie Fysiotherapie

Als u problemen heeft met…….
…..lopen/wandelen
…..opstaan uit stoel of bed
…..uw evenwicht
…..traplopen
…..bukken
…..reiken en grijpen
…..aan- en uitkleden

Dan is er een fysiotherapeut die een bredere kennis heeft van ouderdom en ouderdomsklachten, namelijk de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut streeft ernaar om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Samen met u wordt er gekeken, eventueel bij u thuis, naar oplossingen van de problemen die u ondervindt in het dagelijks leven.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.
Het betreft niet alleen ouderen, maar ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, Parkinson of gebroken ledematen, problemen ondervinden in hun functioneren.

Erwin Henskes is therapeut op het gebied van geriatrie.